'آینده حقوق بشر در افغانستان با تهدید جدی روبرو است'

'آینده حقوق بشر در افغانستان با تهدید جدی روبرو است'
بی بی سی فارسی

سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است در یک گزارش ۶۶۵-صفحه ای که در اول فوریه/فبوری منتشر کرده وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ را در ۹۰ کشور جهان بررسی کرده است.

بخشی از این گزارش به وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته است.

در گزارش این سازمان در مورد افغانستان آمده است که حکومت به رهبری حامد کرزی به جنگسالاران و ناقضان حقوق بشر و "مقامات مفسد" اجازه داده است تا در رده های بالایی حکومت کار کنند.

در این گزارش همچنین آمده است که وضعیت زنان و دختران افغان که پس از سال ۲۰۰۱ بهتر شده بود در سال گذشته به دلیل افزایش نا امنی ها، بدتر شده است.

انتقاد از طالبان

سازمان دیدبان حقوق بشر، از طالبان نیز به دلیل آسیب رساندن به غیر نظامیان انتقاد کرده است.

این گزارش می افزاید، طالبان به حملات غیرقانونی خود ادامه داده اند، حملاتی که در آن افراد غیر نظامی کشته می شوند.

دیدبان حقوق بشر در این گزارش از طالبان به عنوان گروهی نام برده که تفاوتی بین نظامیان و غیر نظامیان قائل نیست.

در این گزارش از برد آدامز، رئیس بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر نقل شده که آینده حفاظت از حقوق بشر در افغانستان، با شک و تردید جدی روبرو است.

آقای آدامز گفته است فساد، ضعیف حاکمیت قانون، حکومتداری بد، و سیاست ها و عملکرد های سوء استفاده جویانه، آسب پزیرترین شهروندان افغان را از حقوق بشری شان محروم کرده است.

انتقاد از حامیان بین المللی

سازمان دیدبان حقوق بشر از طالبان به دلیل آسیب رساندن به غیر نظامیان انتقاد کرده است

از بازیگران بین المللی دخیل در مسائل افغانستان نیز در این گزارش انتقاد شده است.

در گزارش آمده است: خستگی فزاینده بین المللی از افغانستان، فشار سیاسی بر حکومت برای حفاظت از حقوق بشری شهروندان را، کم کرده است.

این نهاد گفته است که باوجود وعده های پیشین بازیگران بین المللی، تعهدات جهانی برای دفاع از حقوق اساسی در افغانستان کم‌رنگ تر شده و قطع کمک های جهانی همین حالا دروازه های مکاتب و مراکز درمانی را در بخش هایی از افغانستان بسته است.

دستگاه قضایی، مانع رشد زنان

در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، دستگاه قضایی افغانستان به عنوان مانع و تهدید جدی در برابر زنان برای رسیدن آنها به حقوق برابر با مردان، معرفی شده است.

براساس این گزارش تنها در سال ۲۰۱۲ چهارصد زن و دختر به اتهام "جرایم اخلاقی" مانند فرار از خانه و یا برقراری رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج، زندانی شده اند.

در این گزارش گفته شده است که هرچند زنان در سال اخیر در سمت های مهم دولتی منصوب شده اند اما هنوز هم آنها با ظلم و بی عدالتی روبرو هستند.

این گزارش تاکید می کند که طالبان نیز بصورت مشخص زنان فعال را هدف قرار می دهد.

گزارش دیدبان حقوق بشر تاکید می کند که سیستم قضایی افغانستان، حمایت لازم را از حقوق زنان نکرده است

ترور ناجیه صدیقی سرپرست ریاست امور زنان لغمان و اعدام یک دختر ۲۲ ساله در درهء غوربند پروان بدست طالبان به اتهام زنا در سال ۲۰۱۲ به عنوان خشونت هایی سازمان یافته ای که از سوی شورشیان بر زنان افغان اعمال می شود، نام برده شده است.

حمله نیروهای شورشی بر نهاد های آموزشی از دیگر نگرانی هایی است که در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر مطرح شده است. بر اساس این گزارش تنها در شش‌ماه اول سال گذشته، شورشیان ۳۴ بار به مدارس حمله کرده اند.

افغانها گیر مانده اند

این گزارش وضعیت مردم افغانستان را نگران کننده توصیف می کند. مردمی که بین طالبان که اعتنایی به رعایت حقوق بشر ندارند و دولت حامد کرزی که به فکر حفاظت از حقوق بشر نیست، گیر مانده اند.

در این گزارش، جنگسالاری، جدی ترین مشکل افغانستان توصیف شده است.

برد آدامز رئیس بخش آسیایی این نهاد گفته است که نام حکومت افغانستان با فساد، شکنجه و معافیت ناقضان حقوق بشر مترادف شده است و امدادگران خارجی باید کمک مستقیم خود به این حکومت را، با بهبود حقوق بشر و حسابدهی از بدرفتاری های گذشته، مشروط کنند.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: انتقاد 'دیدبان حقوق بشر' از نقض حقوق بشر در ایران