مواردی از نقض حقوق بشر در ایران در جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۱

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: انتقاد 'دیدبان حقوق بشر' از نقض حقوق بشر در ایران