گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر از ادامه نقض حقوق بشر در ایران

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: انتقاد 'دیدبان حقوق بشر' از نقض حقوق بشر در ایران