دایی و رویانیان از همدیگر شکایت کردند

دایی و رویانیان از همدیگر شکایت کردند
آفتاب
علی دایی و محمد رویانیان به دلیل مصاحبه‌هایی که علیه یکدیگر انجام دادند به طور جداگانه از یکدیگر شکایت کردند.

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: شکایت دایی و رویانیان مربوط به الان نیست