۱۹:۳۵ - بیشترین بیکار در کدام استان ها هستند؟

19:35 - بیشترین بیکار در کدام استان ها هستند؟
خبر خونه

مرکز آمار ایران اعلام کرد: استان لرستان با 20.6درصد ، دارای بالاترین نرخ بیکاری در میان سایر استان های کشور است.

به گزارش ایرنا، بر اساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال 91 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، استانهای کرمانشاه با 18.8و کردستان با 15.6 درصد، پس از استان لرستان در مرتبه دوم و سوم به لحاظ بالا بودن نرخ بیکاری قرار دارند.

نتایج این گزارش نشان می دهد، 21 استان کشور دارای نرخ بیکاری دو رقمی هستند. تعداد استانهایی که در پاییز سال گذشته دارای نرخ بیکاری دو رقمی بودند، 20 استان بود.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، استان خراسان جنوبی با 5.4 درصد دارای کمترین نرخ بیکاری در پاییز سال جاری است. نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان 6.9 درصد گزارش شده است.

استانهای ایلام و گیلان دارای نرخ بیکاری بیش از 15درصد هستند.

یادآور می شود، نرخ بیکاری در کشور برای پاییز سال جاری 11.2درصد گزارش شده است ، در حالیکه این نرخ در پاییز سال گذشته 11.8درصد بود.

نرخ بیکاری پاییز امسال نسبت به فصل پیش از آن 1.2درصد کاهش یافته است.


منبع خبر: خبر خونه

اخبار مرتبط: 19:35 - بیشترین بیکار در کدام استان ها هستند؟