بنگر: بخشیده هم نشوم برای تشویق پرسپولیس به اصفهان می‌روم

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: بنگر: بخشیده هم نشوم برای تشویق پرسپولیس به اصفهان می‌روم