آسمان، تجربه و مهرنامه توقیف شدند

هفته‌نامه آسمان و ماهنامه‌های تجربه و مهرنامه توقیف شدند.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: قوچانی خبر توقیف آسمان، مهرنامه و تجربه را تکذیب کرد