آسمان، تجربه و مهرنامه توقیف شدند/ بازداشت مدیرمسوول و دبیر سرویس سیاسی مغرب

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: قوچانی خبر توقیف آسمان، مهرنامه و تجربه را تکذیب کرد