وضعیت مبهم آسمان، مهرنامه و تجربه/ بازداشت ها به مغرب کشیده شد

منبع خبر: روز

اخبار مرتبط: قوچانی خبر توقیف آسمان، مهرنامه و تجربه را تکذیب کرد