قوچانی خبر توقیف آسمان، مهرنامه و تجربه را تکذیب کرد

سردبیر نشریه مهرنامه با تکذیب خبر توقیف نشریات آسمان، مهرنامه و تجربه گفت: به صورت طبیعی توقف و یا ادامه انتشار این نشریات بر عهده مدیران مسئول آنها است.  محمد قوچانی در گفتگو با مهر، درباره خبر توقیف نشریات مهرنامه، آسمان و تجربه گفت: تا این لحظه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات و یا دادستانی هیچ نامه ای دال بر توقیف نشریات به دفتر این مجلات نرسیده است.  سردبیر مهرنامه با بیان اینکه به صورت طبیعی توقف و یا ادامه انتشار این نشریات بر عهده مدیران مسئول آنها است، گفت: بنابراین خبر توقیف این سه نشریه را تکذیب می کنم.  قوچانی با بیان اینکه توقیف مطبوعات و نشریات طبق قانون روندی مشخص دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه این سه نشریه هرکدام ساختاری جداگانه و مدیران مسئولی مجزا دارند و طبق روال قانونی باید برای توقیف آنها با مدیران مسئول هریک مکاتبه شود، انتشار خبر توقیف همزمان این سه نشریه با هم نمی تواند خبری دقیق باشد.  سایت های خبری، عصر امروز خبر از توقیف همزمان این سه نشریه داده بودند.

منبع خبر: الف

اخبار مرتبط: قوچانی خبر توقیف آسمان، مهرنامه و تجربه را تکذیب کرد