محمد قوچانی، سردبیر نشریه مهرنامه با تکذیب خبر توقیف نشریات آسمان، مهرنامه و تجربه گفت: به صورت طبیعی توقف و یا ادامه انتشار این نشریات بر عهده مدیران مسئول آنها است.

قوچانی خبر توقیف آسمان، مهرنامه و تجربه را تکذیب کرد »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

محمد قوچانی، سردبیر نشریه مهرنامه با تکذیب خبر توقیف نشریات آسمان، مهرنامه و تجربه گفت: به صورت طبیعی توقف و یا ادامه انتشار این نشریات بر عهده مدیران مسئول آنها است.منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: محمد قوچانی، سردبیر نشریه مهرنامه با تکذیب خبر توقیف نشریات آسمان، مهرنامه و تجربه گفت: به صورت طبیعی توقف و یا ادامه انتشار این نشریات بر عهده مدیران مسئول آنها است.