رئیس دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده کهریزک را نداشت

خبرگزاری فارس: دادستان سابق تهران پس از خروج از دادگاه گفت: من در این دادگاه سه ایراد را به نحوه رسیدگی به پرونده کهریزک گرفتم که یکی از آنها عدم صلاحیت ضعیف دادگاه جهت رسیدگی به پرونده است.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده کهریزک را ندارد