زیر خارجه آمریکا در پیام نوروزی، رهبران ایران را به 'عمل به تعهداتشان' دعوت کرد

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: وزیر خارجه آمریکا در پیام نوروزی خود رهبران ایران را به 'عمل به تعهداتشان' دعوت کرد