سرخط
ناصر الخلائیفی در صحبت هایی زبان به تمجید از رونی گشوده و اعلام کرده که سران این باشگاه قصد انتقال او به باشگاه پاری سن ژرمن را ندارند