مجاهدین انقلاب اسلامی: گزینه شرکت در انتخابات مشروط به آزادی انتخابات نیست

شاخه خارج از کشور سازمان [...]

منبع خبر: رادیو زمانه

اخبار مرتبط: سازمان مجاهدین انقلاب: نشانه‌ای از انتخابات آزاد نیست