موضوع خشونت علیه اقلیت مسلمان را مورد توجه قرار دهید

موضوع خشونت علیه اقلیت مسلمان را مورد توجه قرار دهید
جنبش راه سبز
جرس: دکتر ابراهیم یزدی، وزیر خارجه و معاون اسبق نخست وزیر دولت موقت، طی نامه ای به رهبر اپوزیسیون برمه، خواستار توجه و تلاش این فعال سیاسی جنبش دموکراسی خواهی به موضوع خشونت علیه مسلمانان در کشور برمه شد و همزمان تاکید کرد "برای ما که در کشورهایی با اکثریت مسلمان زندگی‌ می‌کنیم، پرده ضخیمی از نگرانی، برامیدمان برای آزادی و دموکراسی‌ در برمه، خیمه زده است. "


به گزارش جرس، دکتر ابراهیم یزدی، در کسوت دبیر کل نهضت آزادی ایران و از رهبران اپوزسیون حاکمیت جمهوری اسلامی، به خانم «آنگ سان سو چی»، دبیر کل اتحادیه ملی‌ برای دموکراسی و از رهبران اپوزسیون برمه که سالها در حبس خانگی بوده و طی امواج دموکراسی خواهی کشورش از حصر در آمده، اظهار داشت: "شجاعت آنرا داشته اید که درستی‌ و حقیقت را در مقابل مردان قدرت کشورتان فریاد زنید. آیا همان شجاعت را خواهید داشت که در مقابل این نیروی جدید که به نام اکثریت، تعصب و خشونت را بر اقلیت مسلمان کشورتان اعمال می کند، ایستادگی نموده‌ و از حقوق انسانی‌ آنها دفاع کنید؟"


لازم به ذکر است؛ آنگ سان سو چی، از مخالفان حکومت نظامی برمه، در انتخابات عمومی سال ۱۹۹۰ توانست ۵۹ ٪ آرای ملی و ۸۱ ٪ کرسی‌های مجلس را از آن خود کند. او که پیش از این انتخابات نیز در بازداشت خانگی بود، مجموعاً ۱۵ سال از عمر خود را بین ژوئیه سال ۱۹۸۹ تا نوامبر سال ۲۰۱۰ در حصر خانگی به سر برد، تا اینکه با اجرای فرمان آزادی مخالفین و برچیده شدن ایستگاه‌های پلیس در اطراف خانه وی، دوران حصر خانگی این برنده جایزه صلح نوبل سرانجام سپری شد. وی اکنون به مجلس کشور راه یافته و رهبر اوپوزیسیون است.


ترجمۀ فارسی نامه دکتر ابراهیم یزدی به خانم سو چی که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر می باشد:
 

سر کار خانم آنگ سن سو چی،
دبیر کل اتحادیه ملی‌ برای دموکراسی‌

مبارزه تمکین ناپذیر شما برای آزادی و دموکراسی‌ در کشورتان، الگوی الهام بخشی برای همه دوستداران و مبارزین راه آزادی در سرتاسر دنیا گشته است. برانگیزه تر از آن، مشاهده دلگرم کننده به ثمر نشستن اصلاحات سیاسی در کشور شما، برمه، است. ما با شما در ارزش هایی‌ نظیر احترام به حقوق انسانی برای‌ همه مردم با نژاد‌ها و مذاهب مختلف، که در طول مبارزه به آنها تعهد سپرده و از آنان پشتیبانی نموده‌ اید، شریک هستیم.


همانطور که ما در ایران تجربه کرده‌ ایم، در مرحله گذار به دموکراسی‌، رهبران اصلاحات دربرابر آزمون بزرگی‌ قرار می گیرند. آنها ممکن است با تمرکز بر یکی‌ از ارزشهای بسیار مطلوب دموکراسی‌، یعنی انتخابات آزاد، ارزشهای دیگری نظیر رعایت حقوق و شرافت انسانی‌ اقلیت های مذهبی‌ را کمتر مورد توجه قرار دهند. دراینصورت، دموکراسی‌ نوپای پدید آمده، با خطر واژگونی و انحلال روبرو گردیده و زمینه بازگشت نظام دیکتاتوری فراهم می گردد.


شما به گونه تحسین برانگیزی مردم برمه را مردمی با نژاد‌ها و علائق گوناگون توصیف نموده‌ و آنهارا خواهران و برادران یک فامیل دانسته اید. من از شما درخواست می کنم به افزایش خشونت در مقابل اقلیت مسلمان کشور خود، که عضوی از خانواده بزرگ برمه می باشند، توجه بیشتری مبذول نمائید. این خشونت و تحریک توسط کسانی‌ صورت می‌گیرد که ادعا می کنند از طرف شما سخن گفته و اکثریت را نمایندگی می نمایند. من اطمینان دارم که شما از این خشونت آگاه هستید. برای ما که در کشورهایی با اکثریت مسلمان زندگی‌ می‌کنیم، پرده ضخیمی از نگرانی، برامیدمان برای آزادی و دموکراسی‌ در برمه، خیمه زده است.


شما شجاعت آنرا داشته اید که درستی‌ و حقیقت را در مقابل مردان قدرت کشورتان فریاد زنید. آیا همان شجاعت را خواهید داشت که در مقابل این نیروی جدید که به نام اکثریت، تعصب و خشونت را بر اقلیت مسلمان کشورتان اعمال می کند، ایستادگی نموده‌ و از حقوق انسانی‌ آنها دفاع کنید؟


این نیرو که توسط سیاستمداران بی‌ پروا و بی‌ توجه به حقوق انسانی‌ مردم شکل گرفته است، بدون شک به دموکراسی‌ نوپای برمه صدمه خواهد زد. من از شما درخواست می کنم در مقابل این نیروی خشونت آفرین ایستادگی کنید. مقاومت شما در مقابل این گروه و دفاع از حقوق اقلیت ها، نه تنها جان بی شماری از مسلمانان، بودایی ها و دیگر اقلیت ها را از مرگ نجات می دهد، بلکه آرزوی بر پایی‌ یک دموکراسی‌ پا بر جا را نیز در برمه تحقق می بخشد. با احترام،
دکتر ابراهیم یزدی


دبیر کًل نهضت آزادی ایران
وزیر خارجه و معاون اسبق نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران
۷ آوریل، ۲۰۱۳


 

منبع خبر: جنبش راه سبز

اخبار مرتبط: موضوع خشونت علیه اقلیت مسلمان را مورد توجه قرار دهید