انگلیس خواهان لغو مجازات اعدام مه آفرید خسروی شد

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: بریتانیا خواهان لغو مجازات اعدام مه آفرید خسروی شد