عکس/جلد مجله تایم ویژه انفجار بوستون

عکس/جلد مجله تایم ویژه انفجار بوستون
فردا

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: سایه عملیات پرچم دروغین روی حادثه بوستون