عکس/جلد مجله تایم ویژه انفجار بوستون

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: سایه عملیات پرچم دروغین روی حادثه بوستون