۲۱:۳ - حقوق فروردین کارمندان با افزایش ۲۵ درصدی پرداخت می‌شود

منبع خبر: خبر خونه

اخبار مرتبط: افزایش 25 درصدی حقوق فروردین اعمال می‌شود