تجمع دراویش گنابادی مقابل اداره اطلاعات بندرعباس

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: تجمع دراویش گنابادی مقابل اداره اطلاعات بندرعباس