رویداد حقوق فروردین کارمندان با افزایش ۲۵ درصدی پرداخت می‌شود

منبع خبر: دنیای اقتصاد

اخبار مرتبط: افزایش 25 درصدی حقوق فروردین اعمال می‌شود