اندازه‌گیری ضربان قلب با وب کم رایانه

با استفاده از برنامه نرم‌افزاری «آشکارساز ضربان قلب» امکان اندازه گیری ضربان قلب با کمک وب کم رایانه فراهم شده است.

منبع خبر: کنجکاو

اخبار مرتبط: اندازه‌گیری ضربان قلب از روی پیشانی با تلفن‌همراه