تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در بندرعباس

تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در بندرعباس
بی بی سی فارسی
ماموران اداره اطلاعات بندرعباس صبح جمعه یکی از دراویش گنابادی به نام عبدالغفور قلندری نژاد را در این شهر بازداشت کردند. در پی این بازداشت خانواده این درویش به همراه بیش از ٦٠ نفر از دراویش ساکن بندرعباس در برابر اداره اطلاعات این شهر تجمع کردند.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در بندرعباس