منع فعالیت کادر فنی و سرپرستی شهرداری تبریز

منبع خبر: فوتبالی‌ترین

اخبار مرتبط: هیچ رایی در خصوص منع فعالیت کادر فنی تیم شهرداری به باشگاه ابلاغ نشده است