ادامه تجمع دراویش در مقابل اداره اطلاعات بندرعباس

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در بندرعباس