صدور کیفرخواست جدید برای متهم ردیف اول پرونده جنایات کهریزک

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: کیفرخواست جدید برای متهم ردیف اول کهریزک