احمدی‌نژاد فرد دیگری را رو می‌کند

به نظر من مشت رئیس جمهور بسته است و وقتی باز بشود کسی دیگری مطرح می شود. اسفندیار رحیم مشایی سردمدار یک جریان انحراف است و قطعا شورای محترم نگهبان صلاحیت هر فردی که منسوب به جریان انحراف باشد را رد می کند و این مطالبه ملت است. جریاناتی که بدنبال فتنه هستند در انتخابات به هم پیوند می خورند اعم از جریان انحرافی، جریان فتنه ای که دنبال فتنه سال 88 را گرفته و معاندین خارج نشین. اینها در منافع مشترک به هم گره می خورند.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: احمدی‌نژاد فرد دیگری را رو می‌کند