بیانیه سرای اهل قلم در محکومیت احکام اخیر و ابراز نگرانی از وضعیت مهدی خزعلی

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: بیانیه اعتراضی سرای اهل قلم در محکومیت احکام اخیر