هومن شریفی: درنگی در باب اقتضائات تغییر ساختار در دو کشور خاورمیانه، ایران ، سوریه نیست !

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: ايران، سوريه نيست! درنگی در باب اقتضائات تغيير ساختار در دو کشور خاورميانه، هومن شريفی