سرخط
ذوب آهن اصفهان درحالی میزبان دیداررفت پلی آف لیگ برتر باشگاه های ایران مقابل پاس همدان شد كه هنوز زمان دقیق دیدارهای پلی آف مشخص نیست.