افزایش ۵ برابری نرخ اجاره واحد مسکونی و ٣ برابری قیمت زیربنای مسکونی، نسبت به ٨ سال پیش و افزایش ٢٠٠ هزار تومانی نرخ اجاره خانه در یک سال

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: افزایش ۵ برابری نرخ اجاره خانه در دولت احمدی نژاد