سرخط
تمرین امروز تیم ملی پس از صحبت ۵ دقیقه‌ای کارلوس‌ کی‌روش با بازیکنان آغاز شد.