سرخط
شبه نظامیان مسلح به سلاحهای سنگین، راکت و نارنجک در نزدیکی فرودگاه کابل به نیروهای پلیس حمله کردند. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. به گفته پلیس بخش نظامی فرودگاه مرکز اصلی درگیریها بوده است. درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان لحظاتی پیش از طلوع آفتاب آغاز شد و تا ساعتها ادامه داشت. فرودگاه کابل که از آن به عنوان پایگاهی برای نیروهای خارجی هم استفاده می شود به دلیل حضور سنگین نیروهای امنیتی کمتر مورد حمله نیروهای طالبان قرار گرفته بود.اطلاعات بیشتر افغانستان, افغانستان، حمله, ناتو, طالبانCopyright © 2013 euronews