کنسرت در برلین برای جلب توجه به نقض حقوق بشر در ایران

چند روز مانده به انتخابات ایران، این موضوع در کشورهای دیگر هم صداهایی به راه انداخته، از جمله در برلین آلمان. گروهی از هنرمندان و فعالان حقوق بشر، کنسرتی در این شهر برگزار کردند و ستارگانی مثل ابی آنجا روی صحنه رفتند.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: گزارشی حقوق بشری در آستانه انتخابات: ایران؛ گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری