فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر : بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: گزارشی حقوق بشری در آستانه انتخابات: ایران؛ گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری