آغازشمارش آرا در بیش از ۱۶۲۰ صندوق جمع آوری آرا در استان بوشهر

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: همزمان با پایان حماسه سیاسی ملت قهرمان ایران اسلامی ، شمارش آرا از بیش ازیک‌هزار و 620صندوق جمع آوری آرا در استان بوشهرآغاز شد.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: آخرین تخمین از میزان مشارکت و توزیع آرا در انتخابات