سرخط
مازیار زارع با باشگاه ملوان قراردادی یکساله امضا کرد.