گذرنامه اصغر فرهادی به طور موقت توقیف شد

اصغر فرهادی ۱۸ تیرماه به [...]

منبع خبر: رادیو زمانه

اخبار مرتبط: پاسپورت اصغر فرهادی در فرودگاه ايران توقيف شد