ضبط موقت پاسپورت اصغر فرهادی هنگام ورود به ایران

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: پاسپورت اصغر فرهادی در فرودگاه ايران توقيف شد