مادر ستار بهشتی: اگر پسرم شکنجه نشده، چرا بدنش کبود بود؟

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: مادر ستار بهشتی تقاضای نبش قبر فرزندش را اعلام کرد / تا این لحظه اجازه دیدن پرونده را نه به ما و نه به وکیل، نداده اند/ اگر ستار زیر شکنجه کشته نشده چرا کفنش خونی بود؟