ظریف: مردم ما را شرمنده کردند

منبع خبر: فوتبالی‌ترین

اخبار مرتبط: ديگر هيچ تيمي نمي‌تواند ما را دست کم بگيرد