ظریف : مردم ما را شرمنده کردند

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: ديگر هيچ تيمي نمي‌تواند ما را دست کم بگيرد