خانه سینما پلمپ شد

چکیده :در وردوی خانه سینما را پلمپ کردند ولی در پارگینک باز است و سه نفر از نمایندگان ارشاد در خانه سینما حضور دارند و از نظر ما تصرف عدوانی صورت گرفته است و در حال پیگیری کار...


همرمان با تلاش دولت برای تاسیس خانه سینمای دوم، شب پیش خانه سینما پلمپ شد.

فرهاد توحیدی، رئیس هیات مدیره و سخنگوی خانه سینما در گفتگو باایلنا با اعلام این مطلب گفت: یک پلمپ به در خانه سینما زده شده است درحالی که ارشاد حق پلمپ ندارد.

وی ادامه داد: در وردوی خانه سینما را پلمپ کردند ولی در پارگینک باز است و سه نفر از نمایندگان ارشاد در خانه سینما حضور دارند و از نظر ما تصرف عدوانی صورت گرفته است و در حال پیگیری کار هستیم.

توحیدی درحالی این خبر را اعلام کرده است که جواد شمقدری می گوید: خانه سینما پیش از این نیز پلمپ بوده است.

جواد شمقدری در گفتگو با ایلنا اعلام کرد: خانه سینما پلمپ بوده؛ این خانه در سالهای اخیر پلمپ بوده است و مسئله جدیدی نیست.

منبع خبر: کلمه

اخبار مرتبط: تجمع سینماگران در اعتراض به پلمپ خانه سینما