اظهارات توحیدی در مقابل ساختمان پلمپ شده‌ی خانه سینما

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: تجمع سینماگران در اعتراض به پلمپ خانه سینما