تجمع کارگران اخراجی فولاد زاگرس کردستان مقابل مجلس

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: تجمع کارگران اخراجی فولاد زاگرس کردستان مقابل مجلس