تصاویر / مراسم نامزدی در ایل بختیاری ها

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: آئین سنتی نامزدی در ایل بختیاری