تجمع مردم زنجان در اعتراض به آلودگی

تجمع مردم زنجان در اعتراض به آلودگی
تابناک

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: تجمع گسترده مردم زنجان در اعتراض به آلودگی اخبار روز