سرخط
کارشناسان سازمان ملل تنها در صورت تقاضای رسمی یک کشور برای تحقیق در مورد کاربست احتمالی سلاح شیمیایی در سوریه ، چنین امکانی را می‌یابند. علایم موجود بسیار شبیه یک مسموم‌کننده اعصاب هستند.