هیأت امنای دانشگاه آزاد و فرهاد دانشجو به مجلس فراخوانده می شوند

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: هیأت امنای دانشگاه آزاد فراخوانده می شوند